Ett museum för världens kultur

Bollywood-affischVärldskulturmuseet i Göteborg är ett av de fyra museer för världskultur som finns i Sverige, och det enda som är beläget utanför Stockholm. Att skildra världskultur är inte ett litet åtagande, men museet lyckas för det mesta bra med detta.

Göteborg har alltid varit en kosmopolitisk stad. I Sverige finns det fyra statliga museer för världskultur: Etnografiska museet, Östasiatiska museet och Medelhavsmuseet i Stockholm, och Världskulturmuseet som till skillnad från de tre andra är beläget på Sveriges framsida, närmare bestämt i Göteborg. Museet i Göteborg öppnade 2004, och är därmed det nyaste i kvartetten. Fokus på museet ligger på samtiden. Det handlar alltså inte om att visa upp historiska kulturer från olika delar av världen, utan om att berätta om hur kulturer i världen förändras idag. Många kulturer är idag också världsomspännande, som hiphopkulturen. Detta hr uppmärksammats i en utställning på Världskulturmuseet. Några andra frågor som har behandlats i utställningar på Världskulturmuseet är:

  • HIV och Aids
  • Trafficking
  • HBTQ-frågor
  • Bollywood

För barn och vuxna

HIV och trafficking är kanske inte de mest barnvänliga av ämnen. Men Världskulturmuseet är stort och rymmer många utställningar. Det innebär att det alltid finns något att se och uppleva för såväl gammal och ung. Nyligen öppnade utställningen Tillsammans, som är interaktiv och vänder sig framför allt till barn i åldern 0-12 år. Den fokuserar på känslor och konflikter, och ställer frågor om hur människor i alla åldrar ska kunna leva tillsammans och hålla sams. Utställningen är uppbyggd med olika stationer som kretsar kring olika frågor.

De olika delarna i utställningen är:

Bråka och bli sams
Förstå varandra
Samspela
Skiljas åt
Dansa!
Bo ihop
Passa in

En annan sak som nog uppskattas av många barnfamiljer är att det är fri entré till utställningarna på Världskulturmuseet, precis som på de flesta andra svenska statliga museer.