Välkommen till Göteborg

En gång i tiden var Sverige ett land som framför allt var riktat österut, mot Östersjön. Idag är det inte så längre, och det är till stor del rikets andra stads förtjänst. Göteborg har haft en viktig betydelse för att göra Sverige till ett land som är riktat lika mycket väster- som österut.

En gång i tiden var Sverige ett land som framför allt hade utbyte med områdena på andra sidan Östersjön. Finland blev en del av Svea Rike, och enligt en del teorier var det också svenskar, kanske från Roslagen, som grundade Ryssland. Handeln österut var intensiv, och förde många rikedomar till landet. Men det fanns ju länder i väster också. Staden Göteborg var från början en strategiskt belägen fästning där Göta Älv rinner ut i Kattegatt. Läget var dock utsatt, eftersom Bohuslän hörde till Norge och Halland till Danmark. Även om staden fick flyttas flera gånger så växte dess betydelse, inte minst i takt med att handeln blev allt viktigare för Sverige. Göteborg blev en viktig hamnstad eftersom svenska skepp som utgick från stadens hamn inte behövde segla genom Öresund, som kontrollerades av Danmark. Danskar och svenskar har ju haft svårt att komma överens vid flera tillfällen i historien.